Od 23. do 26. 11. u košarici upišite kupon PETAK i ostvarite 10% popusta!
Besplatna dostava za narudžbe iznad EUR 100,00

Politika privatnosti video nadzora u trgovini

Ova obavijest dio je Politike privatnosti voditelja obrade Koleks d.o.o., a u vezi obrade podataka putem videonadzora u trgovinama voditelja obrade. Politika privatnosti dostupna je na www.qshoes.com.

 

Identitet i kontaktni podaci voditelja obrade

Koleks d.o.o., Nodilova 7, Zagreb, [email protected]

 

Svrha i osnova za obradu

Videonadzor u trgovini voditelja obrade odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se samo i isključivo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine u trgovini voditelja obrade.

Videonadzorom su obuhvaćene isključivo prostorije i dijelovi prostorija trgovine voditelja obrade a čiji je nadzor nužan radi postizanja navedene svrhe.

 

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima

Podaci koji su prikupljeni temeljem videonadzora (snimke) dostupni su isključivo voditelju obrade i (navedi tvrtku koja vam upravlja sustavom videonadzora) koja u ime voditelja obrade upravlja sustavom videnadzora (izvršitelj obrade), te se ne prosljeđuju drugim osobama. Voditelj obrade osigurava da samo odgovorne osobe voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osobe koju one ovlaste imaju pravo uvida u snimke prikupljene videonadzorom.

 

Razdoblje pohrane

Snimke se čuvaju najviše 6 mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

 

Prava ispitanika

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. Ako se takvi osobni podaci obrađuju, ima pravo na pristup osobnim podacima (Pravo na pristup), ali pod uvjetom da ne postoje ograničenja iz čl. 15. st. 4., čl. 11. st. 2. i čl. 12. GDPR-a. Podaci o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka primateljima, te roku pohrane sadržani su već u ovoj obavijesti.

Ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ukoliko osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; ili ispitanik uloži prigovor na obradu.

Ispitanik ima pravo podnijeti prigovor u odnosu na svoju posebnu situaciju, u kojem slučaju voditelj obrade više neće smjeti obrađivati osobne podatke, osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ispitanici svoja prava mogu ostvarivati putem kontakta navedenog u ovoj obavijesti, a mogu se i obratiti nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

10€ popusta uz newsletter

Prijavite se na newsletter i ostvarite 10€ popusta na narudžbe iznad 100€. Kuponi se ne mogu kombinirati.